Løren

BarnehagenVår Løren er en tre avdelings barnehage med ca. 57 barn. Vi holder til på Løren i en boligblokk med lyse fine lokaler. Barnehagen åpnet i november 2007.
Hos oss skal barn og voksne bli tatt godt vare på. Barna skal oppleve omsorg, trygghet og at vi gir barn TID til å være barn. Læring skjer ved opplevelse av mestring og samvær med andre. Vi er en barnehage der målet er at små og store har det trivelig sammen. Trivsel, humor og frihet til å velge står sentralt hos oss. Vi vil ha den gode barnehagehverdagen med mye tid til lek.

Velkommen til BarnehagenVår Løren

Avdelinger

MARIHØNA
Avdelingen for de minste barna i barnehagen. Alderen er fra ca 10 mnd til 3 år.
På Marihøna legger vi stor vekt på daglig omsorg for barna. Dette fordi små barn trenger mye omsorg, spesielt da de er på et nytt sted med mange nye mennesker og inntrykk. Et flertall av barna har ikke gått i barnehage tidligere, derfor vil vi legge stor vekt på å skape trygghet i barnegruppen. Trygghet er en forutsetning for å motta inntrykk og stimulering i hverdagen. For å oppnå denne tryggheten er det viktig at personalet fremstår som positive og trygge rollemodeller. Faste rutiner er viktig, dette for å skape en gode ramme i hverdagen. Barnegruppa deles inn i to grupper, en med de største barna og en med de yngste. Det gjøres for å tilrettelegge aktiviteter best mulig i forhold til barnas alder og utvikling.

SOMMERFUGL
Mellomavdelingen i barnehagen. Alder fra 2 til 6 år.
På Sommerfugl jobber barna med forskjellige tema gjennom hele året. Teamene er utdypet i årsplanen for avdelingen. Barna blir delt inn i små grupper ved tur, samling, aktiviteter og lignende.
Vi bruker Hjerteprogrammet for å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdighet. Målet med Hjerteprgrammet er å skape opplevelsen i hvert barn at de er verdifulle. Vi bruker også historiene om Truls og Trine. Der vi tar opp temaer som omhandler empati, pro-sosial adferd, selvkontroll, selvhevdelse og fokus på lek, glede og humor. Vi har også daglige spontane samtaler om hvordan være gode med hverandre og snakker om konsekvensene av å erte/fryse andre ut av lek. Sommerfugl skal være et sted der alle skal ha det bra, og alle er like mye verdsatt. Sommerfugl og Humla har et nært samarbeid.

HUMLA

Storebarnsavdelingen i barnehagen. Alder fra 3 til 6 år.
På Humla jobber barna med forskjellige tema gjennom hele året. Teamene er utdypet i årsplanen for avdelingen. Barna blir delt inn i små grupper ved tur, samling, aktiviteter og lignende.
Vi bruker Hjerteprogrammet for å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter. Målet med Hjerteprogrammet er å skape opplevelsen i hvert barn at de er verdifulle. Vi bruker også historiene om Truls og Trine . Der vi tar opp temaer som omhandler empati, pro-sosial adferd, selvkontroll, selvhevdelse og fokus på lek, glede og humor. Vi har også daglige spontane samtaler om hvordan være gode med hverandre og snakker om konsekvensene av å erte/fryse andre ut av lek. Humla skal være et sted der alle skal ha det bra, og alle er like mye verdsatt. Humla og Sommerfugl har et nært samarbeid.

Vår pedagogikk

I BarnehagenVår Løren er barna i fokus. De ansatte er engasjerte og har stor omsorg for barna. Engasjerte voksne er et nøkkelord i pedagogisk sammenheng. Det betyr å vise nærhet og interesse. De voksne i barnehagen skal være en pådriver i lek, samspill og samarbeid.

Vi vil gi barna:
• Se det enkelte barnets behov
• Gi barna positive opplevelser
• Styrke barnas selvfølelse og selvbilde
• Skape trygge rammer

Barnehagen har 4 satsningsområder:
• Naturprofil
• Språk
• Barns medvirkning
• Sosial kompetanse

Barnehagen har naturen som utgangspunkt for en god hverdag. Hos oss vil vi at barna skal få utfordring i å bruke kroppen og sansene sine gjennom lek i naturen. Lek og læring gir fornøyde og sunne barn. I barnehagen skal vi legge til rette for gode opplevelser, slik at barna kan lære om naturen, bli glad i den og ta vare på den. I tillegg til våre faste turer hver uke, tar vi gjerne en spontan tur i nærområdet når anledningen byr seg. Vi har et fast sted i Tonsenskogen hvor vi griller, leker og undrer oss sammen. Utover turer i skogen og nærområdet drar vi på museum, teater, trening senter og lignende.

I barnehagen jobber vi aktivt med språk. Vi har hver uke ordgrupper for å stimulere språket, samt daglige samlingsstunder. Vi benytter oss også av snakkepakken. Personalet er svært bevisst på og dyktige til å følge opp barnas språkutvikling.

Barns medvirkning er blitt en daglig rutine ved BarnehagenVår Løren. Barns medvirkning betyr å gi barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv. Medvirkning handler om å bli spurt, bli lyttet til og akseptert.

Hvordan barnet utvikler sosial kompetanse, er et resultat av hvordan miljøet er lagt til rette for utviklingen. Innenfor området sosial kompetanse dreier det seg om kunnskaper, ferdigheter, holdninger og motivasjon som vi trenger for kunne samhandle med andre mennesker. For personalet i barnehagen er det viktig å skape et godt og utviklende miljø, bygget på trygge og gode relasjoner. Målet er at barna skal lære ulike sosiale ferdigheter, når de ulike ferdighetene skal tas i bruk og hvordan.

Kosthold

Barnehagen er en pedagogisk og helsefremmende institusjon. Barnehagens arbeid med helse, måltider, kosthold og hygiene er nedfelt i barnehagelovens innhold, oppgaver og forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Barnehagen skal i følge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile.

Arbeidet med mat og måltider i barnehagen bør skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Retningslinjene sier bla.:

  • Måltidene bør settes sammen av mat fra følgende tre grupper:
Gruppe 1: grovt brød, grove kornprodukter, poteter, ris, pasta etc.
Gruppe 2: grønnsaker og frukt og bær.
Gruppe 3: fisk, annen sjømat, kjøtt, ost, egg, ertet etc.
  • Drikke til måltidene bør være skummet melk, ekstra lett melk eller lettmelk.
  • Vann er tørstedrikk mellom måltidene, og bør tilbys til måltidene.

I BarnehagenVår Løren serveres det brødmåltider hver dag med frukt/grønnsaker/ melk til. Tre dager i uken får vi levert varm mat fra Bogstad catering

I tilfeller hvor spesielle hensyn må tas, skjer dette i samarbeid med barnets hjem.
Ved bursdagsfeiring kan barna velge mellom fruktfat, smoothie eller popcorn. Barnehagen står for serveringen.