Priser

I statsbudsjettet fastsettes hvert år en makspris for hvor mye foreldre må betale for en heldags barnehageplass.

Oppholdsbetaling fra 01.01.2023 er kr. 3.000- pr. måned. Betaling for mat (525,-) kommer i tillegg (les mer om dette innunder "kost")

Barnehagen har søskenmoderasjon og redusert betaling for 4-5 åringer, innteksregulert. For mer informasjon: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling/

 

Søk plass

Ønsker du å søke plass i BarnehagenVår Løren, gå inn på: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/

Ta gjerne kontakt med styrer om du vil komme på besøk eller har spørsmål vedrørende søknadskjema og barnehagen.